Skladby pro jeden nástroj

pro klavír
Dětské hry, 1956
Toccata Chromatica, 1957, VCR, 7’
Puerilia, 10 snadných skladbiček, 1970
Rondini, 8 malých rondo, 1970
Rustica Musa I, 1973 Diskografie#27
Harmonikář, 1976
Cantica, 1978, 23’
Odae, 5 exercitationes in Horatium, 1979, 15’ Diskografie#28
Bucolicon, 7 cantiones super Vergili versus, 1979, 24’
Elegantiae Tripudiorum, 1980, 16’
Cinque capricci, 1980, 19’
Šest malých fug pro 5 prstů, 1981, 5’
Prima Sonata, 1982, VCR 19’
4 Hymni Christiani, 1983, VCR, 16’
pro klavír na 4 ruce
Rustica Musa II, 1975, 16’ Diskografie#1 Diskografie#2
VI Inventiones quattuor manibus, 1978, 10’
Sonata manibus bis binis, 1979, 23’
Notturno e Toccata 1980, 5’ Diskografie#2
Bucolicon, 1980, 25’
pro cembalo
Inventiones per tonos XII, 1960, EM, 20’ Diskografie#3
Sonata Brevis, 1960, VCR Diskografie#3
pro varhany
Toccata Georgiana, 1963
Iubilationes, 1976, EB, 10’
Phantasie, 1981
pro kytaru
Cithara Poetica, 1977, M Diskografie#4 Diskografie#5
pro flétnu
Dve Preludia a Fugy (in La, in do), 1979, LM 8’ Diskografie#6 Diskografie#11 Diskografie#26
Tibia Fugitiva, (Prolusio et fuga in Re, in fa), 1979, VCR 10’ Diskografie#9
pro housle
Sonata solis fidibus,1980, LM 20’ Diskografie#11

Skladby pro dva nástroje

Variace na téma B. Martinů pro 2 klavíry, 1949, VCR 15’
Scherzi Pastorali pro klarinet a klavír, 1953, VCR, 10’
Suita pro violu a klavír, 1953, 10’
Capriccio pro violoncello a klavír, 1958, VCR, 15’
Písnička pro Števu, pro pikolu a klavír, 1967
Chlapecké hry, pro pikolu a klavír
Pocket Sonata pro housle a klavír, 1973, 7’
Rosarium, 9 divertimenti pro 2 kytary, 1975, 18’
Sonatina pro flétnu a klavír, 1976, VCR 9’ Diskografie#7 Diskografie#27 Diskografie#28
Parvum Officium pro housle a hornu, 1976, 8’
Choreae Vernales pro flétnu a klavír, nebo flétnu a kytaru 1977, VCR 16’ Diskografie#8 Diskografie#9
Sonata Gemella pro 2 flétny, 1978, 16’ Diskografie#7
Sonata super „Hoson Zes…” pro flétnu nebo housle a klavír, 1981, EB 20’
Rotundelli pro violoncello a klavír, 1981, VCR, 17’ Diskografie#27 Diskografie#28
Sonata Serenata pro housle a kytaru, 1981, M 21’ Diskografie#26
Sonata da Chiesa I pro violu a varhany, 1981, 19’
Sonata da Chiesa II pro flétnu a varhany, 1981, 17’ Diskografie#9
Sonata Rustica pro harmoniku a klavír, 1982, H 18’
Marsyas pro pikolu a klavír, 1983, 13’ Diskografie#7 Diskografie#26

Skladby pro tři nástroje

Panisci Fistula, 3 preludia pro 3 flétny, 1972, 5’ Diskografie#9
Sonata Tribus pro flétnu, housle a klavír, 1982, LM 16’ Diskografie#11
Sonata Phantasia pro violoncello, fagot a klavír, 1982, LM 15’ Diskografie#11
Aeolia pro 2 flétny a klavír, 1983, VCR 8’  Diskografie#7

Skladby pro více nástrojů

Kasace pro 2 trumpety a 2 trombóny, 1946, MHN  Diskografie#27 Diskografie#28
Balletti a 9 pro noneto (fl, ob, cl, fg, hr, vl, vla, vcl, cb), 1955, EB 19’
Concertino pro dechové kvinteto, 1957, LM 12’ Diskografie#10 Diskografie#12
3 Invence pro smyčcové kvarteto, 1973? 6’
Ioci Pastorales pro hoboj, klarinet, hornu a fagot, 1974, 14’
Smyčcové kvarteto no 1, 1977
Strepitus Festivi pro 4 horny, 1982, 5’ Diskografie#28
VII Metamorphoses in Pastorale L.v. Beethoven (fl, ob, 2vl, vcl, pf), 1983, LM 9’ Diskografie#10

Skladby pro orchestr

Koncertantní skladby
Koncert pro hoboj a orchestr, 1952, EB, 25’
Koncert pro dva klavíry a orchestr, 1955, 27’
Capriccio pro violoncello a malý orchestr, 1958, VCR, 16’ Diskografie#25
Concentus Eurydicae, sedm vět pro kytaru a smyčcový orchestr, 1971, 18’
Concentus Biiugis pro klavír čtyřručně + smyčcový orchestr, 1977, 21’  Diskografie#2
Choreae Vernales, pro sólovou flétnu, smyčcový orchestr, a harfu s celestou nebo klavír, 1980, VCR, 16’
pro komorní orchestr
Odarum Concentus, 5 Meditationes in metricam Horatianam pro smyčcový orchestr, 1973, VCR, 013’
Elegantiae Tripudiorum pro malý orchestr, 1980, VCR, 17’
Ludi Concertantes pro 18 nástrojů, 1981, EB, 17’
pro dechový orchestr a bicí nástroje
Musica Caesariana, 1960, 12’
pro symfonický orchestr
Choreae Philharmonicae (Filharmonické tance), 1956, EB 16’
Variace na téma Bohuslava Martinů, 1959, VCR, 15’
Ludi Symphoniaci I, 1978, 23’
Vernalis Temporis Symphonia, pro ochestr, sbor a sólisty SATB nebo malý sbor, 1982, 31’
Symphonia Bipartita, 1983, EB, 20’

Vokální hudba

Skladby pro sólový hlas a hudební doprovod
Carmina Sulamitis pro mezzosoprán a klavír nebo malý orchestr na text Písně písní, 1947, EB, 19’
Závišova píseň pro tenor a orchestr (staročeský text), 1958, 28’
Kouzelné písně pro flétnu, hlas a bubínek (lidová poezie), 1955, 13’
X Horatii carmina pro zpěv a klavír, 1959
Dulces Cantilenae pro soprán a violoncello (Campanus Vodňanský), 1961, 8’ Diskografie#18
Passer Catulli pro bas a noneto, 1962, EB, 9’
Ioci Vernales pro bas, 8 nástrojů a magnetofonový pásek, (Carmina burana), 1964, EM, 22’
O crudelis Alexi, pro vyšší hlas a klavír (Vergilius), 1968
Mimus Magicus pro soprán, klarinet nebo flétnu a klavír (Vergilius), 1969, 15’
De Amore Amaryllidis Carmina (Octavius Aprilis) pro zpěv a kytaru, 1970, 17’
Cantiones Latinae Medii et Recentioris Aevi pro zpěv a kytaru, 1971
Apicius Modulatus pro soprán nebo tenor a kytaru (kuchařské recepty dle Apicia and Martiala), 1971, 15’ Diskografie#15 Diskografie#17
Orpheus et Euridice pro soprán, violu d’amore a klavír (Vergilius), 1972, 24’
Columbae pacis et aliud pecus pro soprán nebo tenor a klavír (Novák), 1972, 18’
Musis amicus pro vyšší hlas a klavír, 1976
Sborníky latinských písní na texty různých autorů pro zpěv a klavír
Cantica Latina, 1985, Artemis Verlag,  Diskografie#16
Schola Cantans, 1973 Diskografie#19
Florilegium Cantionum Latinarum, 3 svazky, 1972–4
Sborová hudba
Zpěvy dcer Sionských pro smíšený sbor, 1953
Missa Philadelphiae, SATB1B2, 1952, 11’
Tres Cantilenae pro 3 hlasy (V. Nezval), 1958
Meditatio Canina, pro 3hlasý dětský nebo ženský sbor (Novák), 1967, 8’
Amores Sulpiciae pro 4 ženské hlasy (Tibullus), 1967, 10’
In ponte Pragensi pro ženský sbor, 1967, 10’
Catulli Lesbia, pro mužský sbor, 1968, 13’
Exercitia Mythologica pro 4-8hlasý komorní sbor (Novák), 1968, Schott Diskografie#20
Canti Natalizi (Koledy) pro smíšený sbor, 1970
Rana Rupta, pro smíšený sbor (Phaedrus), 1971
Servato pede et pollicis ictu, 9 4hlasých smíšený ch sborů (Horatius), 1974 13’ Diskografie#22
IV Fugae Vergilianae, pro smíšený sbor, 1974, 19’
Sub Galli Cantum (Ambrosius), pro 3 stejné hlasy, 1977
Politicon pro 4hlasý mužský sbor (Cicero, Seneca, Arrius Nurus), 1977, HH
Bene Uxorati Viri Cantus pro smíšený sbor, 1978
Invocatio Musarum pro smíšený sbor, 1979, 3’
Eis Aphroditen, 6hlasý hymnus pro smíšený sbor (Pseudohomerus), 1980, 6’
Skladby pro sbor a nástroje
Dicteria pro 2hlasý dětský sbor a housle, 1973, PMS
In Tumulum Paridis, pro flétnu a smíšený sbor (Martialis), 1983
Ave Maria pro 3 ženské hlasy a varhany, 1983
Gloria pro 3 ženské hlasy a varhany, 1983
Apellae Testamentum pro sóla, smíšený sbor a 4 horny (Eberle), 1975, EM Diskografie#21

Kantáty

Dido, narratio cantica lamenta pro mezzosoprán, recitátora, mužský sbor a orchestr (Vergilius), 1967, 35’ Diskografie#24
Ignis pro Ioanne Palach pro sbor s orchestrem (Novák), 1969, 8’
Planctus Troadum pro alt, ženský sbor, 8 violoncelli, 2 kontrabasy a 2 hráče na bicí nástroje (Seneca), 1969, 21’
Invitatio Pastorum, malá vánoční kantáta pro sóla a smíšený sbor, s flétnou ad lib. (Carmina Burana), 1974, 12’

Skladby pro divadlo, balety

Svatební košile, balet ve 4 obrazech podle K. J. Erbena, orchestrální suita, 1954
Dulcitius, Lyrická opera o 14 obrazech podle duchovní hry Rosvithy z Gandersheimu, 1974, 60’
Aesopia, 6 zpívaných a tančených bajek podle Phaedra pro 4hlasý smíšený sbor a dva klavíry, 1981, EB,45’ nebo Aesopia minora, koncertní verze pro sbor a malý orchestr, 1981, EB, 33’ Diskografie#23
Scénická hudba k Figarově Svatbě (Beaumarchais), Romeovi a Julií, Eugenu Oněginovi a ke Komedii o umučení a slav ném vzkříšení Pána a spasitele našeho Ježíše Krista (1964)

Filmová hudba

Trápení (Kachyňa, 1961)
Slóvce „M” (Jiří Brdečka, 1964)
Kybernetická babička (Jiří Trnka, 1962)
Naděje (Kachyňa , 1963)
Deváté jméno (J. Seqens, 1963)
Archanděl Gabriel a slečna husa (Jiří Trnka, 1964)
Vysoká zeď (Kachyňa, 1964)
Podvodnice (Jaromír Dvořáček, 1964)
Bláznova kronika (Karel Zeman, 1964)
Ať žije republika (Kachyňa, 1965)
Kočár do Vídně (Kachyňa, 1966)
Ukradená vzducholoď (Karel Zeman, 1966)
Noc nevěsty (Kachyňa, 1967)
WIR (Vojtěch Jasný, 1981)

_Katalog

 __VŠE

Musarum Cultor [lat]Skladatel [cz]Composer  [en]Komponist [de]
VŠE
Guestbook
created by [d9] 2k10  © copyright Clara Nováková